ย้ายค่ายเอไอเอสเบอร์เดิม

ย้ายค่ายเบอร์เดิม ais
การย้ายค่ายเบอร์เดิมมา เอไอเอส

ขั้นตอนที่ 1 เช็คให้พร้อมก่อนย้าย

 • ระบบรายเดือน
  ต้องตรวจสอบยอดเงินที่ใช้งานและชำระให้ครบไม่ให้มียอดค้างชำระเหลืออยู่ และไม่อยู่ในระหว่างการโอนเปลี่ยนเจ้าของ
 • ระบบเติมเงิน
  ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าหมายเลขของคุณได้รับการยืนยันการลงทะเบียนแล้วเรียบร้อย และยอดเงินที่เหลือค้างในระบบจนหมดแล้ว (ไม่สามารถโอนเงินและโอนวันจากเครือข่ายเดิมได้)
 • ชื่อและข้อมูล
  ขอเปลี่ยนเครือข่ายมา Ais ต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับเครือข่ายเดิม
***ต้องไม่มีภาระผูกพันสัญญากับเครือข่ายเดิมจากหมายเลข

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร 

 • ลูกค้าระบบเติมเงิน
  ให้นำเอาบัตร ปชช พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องหรือนำบัตรอื่นๆที่มีภาพถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานของภาครัฐ
 • ลูกค้านิติบุคคลหรือผู้ทำงานออฟฟิศ
  ให้นำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกมาไม่เกิน 3 เดือน
  เอกสารที่นำมาต้องมีรายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการ หรือ ผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตรานิติบุคคล
 • กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นคำขอแทนให้ทำการแนบหนังสือมอบอำนาจต้นฉบับ พร้อมสำเนาบัตร ปชช ของผู้มอบอำนาจและผู้รับอำนาจลงนามด้วย
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร
 • ลงทะเบียนออนไลน์ทำได้ง่ายๆ 24 ชั่วโมง
  มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการย้ายค่ายถึงบ้าน  คลิก  หรือ กรอกแบบฟอร์มพร้อมยื่นเอกสารได้ที่ เอไอเอสช็อปทั่วประเทศ
 • รับซิม
  รับซิมการ์ดใหม่ของ ais พร้อมรับฟรีค่าธรรมเนียมบริการย้ายเครือข่าย
 • รอรับ sms
  รอรับ sms แจ้งผลการย้ายเครือข่าย ในช่วงที่ยังไม่ได้รับ sms ซิมที่เปิดระบบเครือข่ายเดิมก็ยังคงสามารถใช้งานได้
ทั้งนี้ระบบการย้ายค่ายของเครือข่ายแต่ละเครือข่ายก็สามารถใช้การได้แต่บทความนี้ ใช้เพื่อการที่จะย้ายจากเครือข่ายอื่นมาใช้งานระบบของ ais ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนที่ใช้เวลาในการดำเนินการไม่นานแต่และถ้าลูกค้ารู้วิธีการย้ายเครือข่ายแต่ใช้เบอร์เดิมได้จะทำให้มีทางเลือกในการดำเนินการมากขึ้นครับ

สนใจโปรโมชั่นคลิกได้ที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/Hubpronet/
Web : https://hubpronet.blogspot.com/p/89.html

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น