เน็ต Max speed


เน็ตแรงตามปริมาณคือเน็ตเสริมที่ทางเอไอเอส ให้ใช้เพื่อลูกค้าที่ต้องการเน็ตเสริมโดยที่จะใช้หมดตามจำนวนที่กำหนดแล้วหมดเลย

เล่นอินเตอร์เน็ตเต็มสปีด 1GB 
หมดโปรเน็ตเมื่อใช้งานเน็ตครบตามกำหนด 1GB
สมัครกด

เล่นอินเตอร์เน็ตเต็มสปีด 1GB 
หมดโปรเน็ตเมื่อใช้งานเน็ตครบตามกำหนด 1GB
สมัครกด

เล่นอินเตอร์เน็ตเต็มสปีด 2GB 
หมดโปรเน็ตเมื่อใช้งานเน็ตครบตามกำหนด 2GB
สมัครกด

เล่นอินเตอร์เน็ตเต็มสปีด 3GB 
หมดโปรเน็ตเมื่อใช้งานเน็ตครบตามกำหนด 3GB
สมัครกด

เล่นอินเตอร์เน็ตเต็มสปีด 3GB 
หมดโปรเน็ตเมื่อใช้งานเน็ตครบตามกำหนด 3GB
สมัครกด

เล่นอินเตอร์เน็ตเต็มสปีด 4GB 
หมดโปรเน็ตเมื่อใช้งานเน็ตครบตามกำหนด 4GB
สมัครกด

เล่นอินเตอร์เน็ตเต็มสปีด 4GB 
หมดโปรเน็ตเมื่อใช้งานเน็ตครบตามกำหนด 4GB
สมัครกด

เล่นอินเตอร์เน็ตเต็มสปีด 5GB 
หมดโปรเน็ตเมื่อใช้งานเน็ตครบตามกำหนด 5GB
สมัครกด
เล่นเน็ตเต็มสปีดแบบใช้งานจนครบแล้วหมด เป็นบริการเสริมสำหรับลูกค้าระบบเติมเงิน ใช้งานได้แบบไม่ต่ออายุอัตโนมัติ เน็ตเอไอเอสใช้เน็ตจนครบตามกำหนด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น