บริการเช็คยอดเงิน เช็ควันคงเหลือ AIS12call

เช็คยอดเงินคงเหลือ และ เช็คยอดวันคงเหลือ AIS

Easy Code ที่ใช้เช็คกด *121 / *121# เช็คได้ทั้ง ยอดเงินคงเหลือ และ ยอดโทร ยอดเน็ต Internet / SMS / MMS

วิธีใช้บริการ เช็คยอดเงิน และ เช็คยอดวันคงเหลือ AIS 12call

กด *121 ใช้บริการฟรีเดือนละ 10 ครั้ง หากครบแล้วจะคิดค่าบริการครั้งละ 1 บาท  (รวมภาษี)
กด *121# ใช้บริการได้ ฟรี ไม่คิดค่าบริการ

เช็คยอดเงินคงเหลือ และ เช็คยอดวันคงเหลือ

เพิ่มเติมในส่วนของ Interactive USSD 

กด *121# โทรออก มีบริการอะไรให้เลือกบ้าง?
 • หมายเลข 9 คือ บริการบอก Your Balance is X,XXX.XX Baht. Valid Until DD/MM/YY For Other Menu,Press 9
 • หมายเลข 3
  1.นาทีโบนัสคงเหลือ และ เหมาๆ
  2.เงินโบนัสคงเหลือ
  3.แพ็กเกจคงเหลือ
 • หมาขเลข 3
  1.ยอดคงเหลือรวม
  2.ยอดรายแพ็ก
  3.ยอดเงินที่ใช้เกินแพ็กเกจเน็ต
 • ขั้นตอนสุดท้าย รอ SMS ยืนยันการทำรายการ


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น